top of page

#חריש #אומנויותלחימהחריש #חוגיםחריש #חוגיםלילדיםחריש #הגנהעצמיתנשיםחריש #הגנהעצמיתילדיםחריש #חוגיםנוערחריש #קרבמגעחריש #הגנהעצמיתחריש #MMAחריש #שילובאומנויותלחימהחריש #חוגיםלנוערחריש #הגנהעצמיתנוערחריש #אגרוףתאילנדיחריש #אגרוףחריש #ג'ודוחריש #ג'ודו #אגרוףתאילנדי #אגרוף #אומנויותלחימה #ג'יוג'יטסוברזילאי #ג'יוג'יטסוברזילאיחריש #קפוארה #קפוארהחריש #קרבמגע #חוגיםמצפהאילן #חוגיםקציר #אומנויותלחימהקציר #אומנויותלחימהצפוןהשומרון #חוגיםלילדיםצפוןהשומרון #אומנויותלחימהחיננית #שקד #חיננית #מבואדותן #מצפהאילן #חרמש #מיעמי #קיבוץמצר #אומנויותלחימהמענית #מענית #מצר #קיבוץברקאי #אומנויותלחימהמצפהאילן #אומנויותלחימההגנהעצמית #אגרוףתאילנדינוער #קבוצתנשים #אימוןאישי #אימוןמנטלי #כושרחריש #סטודיואומנויותלחימה #סטודיוהשכרהחריש #ג'יוג'יטסוברזילאיבוגרים #ג'יוג'יטסוברזילאינשים #קרבמגענשים #אומנויותלחימהמיעמי #MMA #BJJISRAEL #לחימהחריש # BOXING# MUAITAHI#חוגים #שכונתהפרחים #שכונתבצוותא #שכונתמעוף #דרךארץ #קניוןמור #ספורט

מתגלגלים-בשדות-ים.jpg

רישום ונהלים לאימון בסטודיו

לשמירה על הנאה וביטחון, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי ההרשמה והתשלום הבאים:

1.  שנת הפעילות  מתקיימת לאורך כל השנה כולל קיץ, למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד סוכות ופסח.
2.  ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית (12 חודשים). לילדים 11 חודשים ספטמבר עד יולי.
3.  התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
4.  הסטודיו רשאי לפי שיקול דעתו ואילוציו ובהודעה מראש לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.
5.  אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד.
6.  שיעור ניסיון ראשון גם במידה ויבחר מתאמן שלא להמשיך, יחויב ב- 30 שח.
7.  הנהלת הסטודיו רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת.
8.  כל מתאמן מחויב להגיע עם לבוש מתאים וציוד מיגון מתאים לשיעור.  גוף נקי, רגליים נקיות וציפורנים גזוזות. 
לא תאושר השתתפות למתאמן אשר עשוי להדביק את חבריו (פטריה בעור, דלקת עיניים, חום וכדומה).
9.  יש להגיע מספר דקות לפני תחילת שיעור. ציפורניים גזוזות, בקבוק מים אישי ולבוש מתאים!
10.  אין להכניס מזון ושתייה פרט לבקבוק מים אישי לסטודיו.
11.  על המזרן עולים יחפים בלבד!!! מחוץ למזרן כולל שירותים הולכים עם כפכפים (לשמירה על הגיינה).
12.  יש לשמור על תקינות הציוד וניקיון הסטודיו והשירותים לרווחת כולנו.

 

ביטול השתתפות:

1. ביטול יכנס לתוקפו שבועיים מיום ההודעה על הביטול. המשתתף יהיה רשאי להמשיך בחוג עד סוף תקופת התשלום.
2. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית. הקפאת מנוי לחודש בודד במלואו ורק בהודעה מראש.
3. שימו לב - עבור ילדים - לאחר 31/3 אין ביטולים

אופן התשלום:

תשלום ייעשה באמצעות הוראת קבע, צ'קים או כרטיס אשראי לתחילת כל חודש עד ה-10 לחודש.

יש לשלם דמי רישום על סך 100 ש"ח לשנה הנוכחית (גם אם נרשמתם לחלק מהשנה).
עבור כל המחאה חוזרת, יחויב הלקוח בכיסוי ההוצאות על סך 25 ₪.
אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו למנוי שנתי. חודש בודד (חודשים בודדים) במחיר גבוה יותר לפי מחירון.

 

הסכמה לתנאי האימון והתשלום - קראתי וקיבלתי את כל המידע בגין החוג/הפעילות בסטודיו, תנאי ההרשמה וביטולים. אני מתחייב/ת למלא אחר נהלי הסטודיו.

 

יש להציג הצהרת בריאות כללית מעל גיל 18 - אני מצהיר/ה כי לחתום מעלה אין מגבלות רפואיות וכי מסוגל/ת לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות שבחר/ה. במידה ותהיה מגבלה רפואית אני מתחייב/ת לדווח בהקדם האפשרי. אם יפעל בניגוד להמלצת רופא זוהי אחריותו הבלעדית. אחריות על כל פציעה או מחלה קודמת על אחריות המתאמן בלבד והשתתפותו דורשת אישור רופא. 

 

הריני מתחייב כי לא אגיע לעולם לאימון בזמן שאני חולה, סובל מחום, תסמיני מחלה מדבקת כלשהי

(לרבות קוביד). 

אגיע לאימונים אך ורק במצב בריאותי תקין המאפשר פעילות בטוחה לי ולשותפים לאימון. 

אגיע ללא ריחות חזקים, עם ביגוד נקי ותקין, ציפורניים גזורות ובקבוק מים אישי.

bottom of page